office-150Първото по- голямо преместване на офис за 2015г. вече е извършено успешно. ХАМАЛИ- НАЧЕВ трябваше спешно да преместим офис мебели на АГКК- около 60 куб.м. за един ден. Наложи се всички хамали да стартираме по- рано и да работим до късно, но просто трябваше да свършим работата. Използвахме 20 кубиковия камион, който е идеален за целта (мебелите се изнасяха от ул. Съборна), както и екип от осем жадни за работа хамали. Накрая предизвикателството бе изпълнено успешно, по мебелите нямаше и драскотина а хамалите със сигурност не са имали проблеми със съня.